Psychologie

Nabízíme vám odborné služby v oblasti klinické a poradenské psychologie. Naši psychologové jsou připraveni vám pomoci nejenom při řešení obtížných a krizových životních situací, stresu nebo při zvládání zvýšených psychických nároků. Poskytují též odborné rady při výchově dítěte, výběru vhodné školy či povolání.

Psychologie v TeamPrevent-Santé vám nabízí následující možnosti:

  • základní diagnostiku
  • hypnoterapii
  • kognitivně behaviorální terapii a další psychoterapeutické směry
  • cílenou psychodiagnostiku
  • oblast poradenství

Základní diagnostika
Zaměřuje se na informativní zjištění aktuálního psychického stavu klienta, osobnostního profilu, odolnost vůči zátěži. Představuje základní psychologické vyšetření a na základě rozboru získaných výsledků je po osobní konzultaci s klientem určen další postup.

Hypnoterapie
Jedná se o seriózní a uznávanou techniku. Určena je především klientům, kteří trpí okruhem neurotických poruch. Metoda také úspěšně řeší psychosomatické obtíže, např. astma, migrény, syndrom dráždivého tračníku, pocity úzkosti a vyčerpání, poruchy spánku nebo různé fobie.

Kognitivně behaviorální terapie
Je jedním ze základních směrů současné psychoterapie, založeném na principu poznání a učení. Jejím cílem je naučit klienta řešit nastalé problémy novým, efektivnějším způsobem. Pomocí behaviorální terapie se například řeší poruchy příjmu potravy, gambling apod.

Autogenní trénink
Cílem autogenního tréninku je naučit klienta, jak ovládat vlastní emoce, uvolňovat napětí v těle. Tato metoda je jednou ze základních relaxačně-aktivačních technik. Vhodná je zejména pro lidi trpící trémou, úzkostí a nejistotou. Prokazatelně se zvyšuje psychický a fyzický výkon, kapacita paměti, pozornosti.

Cílená psychodiagnostika
Náplní této metody je rozpoznávání a posuzování osobnostních a psychických dispozic jednotlivých osob. Je tedy výchozím zdrojem v poradenství ohledně studia, volby povolání a prognózy profesní úspěšnosti nebo například vzájemné kompatibility v partnerských vztazích.

Oblast poradenství
Oblast poradenství je založena na individuálních konzultacích s klientem, ten je vždy předem informován o formě, délce a případném počtu setkání. Poradenství je určeno nejen dětem, rodičům a zaměstnancům, ale i manažerům.

V oblasti psychologie nabízíme řadu možností, které vyplývají z aktuálních potřeb klientů. Každý psycholog je při výkonu svého povolání vázán Etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti tak, aby jednal ve prospěch svého klienta. S důvěrou se tedy na nás můžete obrátit s každým problémem.

Naši lékaři:

Novak-II_circle

PhDr. Jiří Novák
lékař psycholog

CallCentrum   212 12 12 12

nebo callcentrum@teamprevent.cz

pro objednání k lékaři
pro konzultaci výsledků vyšetření
pro změnu termínu návštěvy

Novinky

Zdravotnický běh

Zdravotnický běh

Všichni v TeamPrevent-Santé se snažíme jít příkladem ve zdravém životním stylu a aktivním způsobu ži[více...]
Cena života

Cena života

Se společností Deichmann-obuv, s.r.o. spolupracujeme už mnoho let, a to v oblasti pracovnělékařských[více...]
Čtvrtletník TPS: Jaro 2017

Čtvrtletník TPS: Jaro 2017

Rádi bychom vám představili náš nový čtvrtletník, na který se můžete od nynějška těšit vždy na jař[více...]
Světový den zvýšení povědomí o autismu

Světový den zvýšení povědomí o autismu

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou vadu něk[více...]
Otevření kmenových ordinací v Olomouci a Ostravě

Otevření kmenových ordinací v Olomouci a Ostravě

V rámci zkvalitňování našich služeb bychom vás rádi informovali o otevření nových kmenových ordinací[více...]
Sobotní provoz 18.3. a 22.4.2017

Sobotní provoz 18.3. a 22.4.2017

Rádi bychom vás informovali o možnosti navštívit naše ordinace na Praze 1 – Pštrossova i během uvede[více...]
Přivítejte jaro se zářivým úsměvem

Přivítejte jaro se zářivým úsměvem

Pro velký zájem v minulých letech jsme pro vás i letos připravili akci BŘEZEN ZA ZUBY KRÁSNĚJŠÍ - AK[více...]