VŠFS v Karlových Varech

Zveřejněno 10/03/2016

Vysoká škola finanční a správní, se kterou Santé dlouhodobě spolupravuje, otevírá 1. září 2016 nové studijní středisko v Karlových Varech. Zájemcům o studium nabízí celou řadu oborů jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia. Přihlášky je možné podávat již nyní.

Na konci února představila Vysoká škola finanční a správní svoje záměry v Karlových Varech široké veřejnosti na tiskové konferenci. Ta se konala přímo v budově magistrátu města, vedle představitelů VŠFS se jí zúčastnili i hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

„Příchod VŠFS do Karlových Varů vítám. Dlouhodobě deklarujeme snahu udržet ve městě mladé lidi a možnost studia na vysoké škole je jedním z účinných nástrojů. VŠFS může počítat s naší podporou i s prostory, které jí za výhodných podmínek poskytneme,“ řekl při této příležitosti karlovarský primátor Petr Kulhánek.

Podporu nejenom univerzity, ale i stipendia pro nadané studenty deklaroval hejtman Martin Havel: „Jsem rád, že se v Karlových Varech otevírá studijní středisko Vysoké školy finanční a správní. Náš region se dlouhodobě potýká s odlivem mladých vzdělaných lidí, a tak věřím, že je nabídka vyučovaných oborů zaujme a škola přivítá mnoho nových studentů. V této souvislosti bych rád připomněl, že Karlovarský kraj již druhým rokem vyplácí vysokoškolákům stipendia. Pokud studenti splní požadované podmínky, mohou získat až 24 tisíc korun ročně.“

Vstřícný přístup Karlovarského kraje i magistrátu významně podpořil rozhodnutí VŠFS zahájit zde výuku. „Bez jejich souhlasu s působením naší univerzity bychom podobný krok neučinili. Je tedy na místě nejenom oběma institucím a jejich představitelům poděkovat, ale přislíbit, že se Vysoká škola finanční a správní bude podílet na rozvoji celého regionu. Jsem přesvědčena, že nabídka navazujících magisterských oborů v kraji chyběla, a jsem ráda, že tuto mezeru na edukačním trhu zaplní právě Vysoká škola finanční a správní,“ doplnila Bohuslava Šenkýřová, rektorka univerzity.

Již v těchto dnech je možné se každou středu setkat v budově končící VŠKV, T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, kde bude VŠFS od 1. září 2016 působit, se zástupcem Vysoké školy finanční a správní. Ta pravidelně pořádá Dny otevřených dveří, podrobnosti naleznete na www.vsfs.cz.