Světový den páteře

Zveřejněno 16/10/2017

Páteř je osou našeho těla a zároveň základním podpůrným orgánem, který prochází od hlavy k pánvi.  Spolu s pomocí svalů nám umožňuje pohyb, a proto je to také velice zatěžovaná část těla. Bolesti zad představují v dnešní době jedno z nejčastějších onemocnění a velkou měrou se podílí na počtu pracovních neschopností. Důležitost správného postavení páteře bychom tak rozhodně neměli podceňovat.

Jak zdravá páteř vypadá a funguje

Páteř je tvořená obratli, které se od sebe v každém úseku různým způsobem liší. Tyto úseky rozlišujeme čtyři: krční, hrudní, bederní a kost křížová, která přechází v kostrč. Páteř je typicky předozadně zakřivená. V krčním úseku je tzv. lordotické zakřivení (směrem dopředu), které se v hrudním úseku mění na kyfózu (zakřivení směrem dozadu) a následně v bederní části opět na lordózu. Díky těmto zakřivením je zajištěna nejen větší pružnost, ale také pevnost celé páteře. Na jednotlivé obratle se upíná řada svalů – aby byly rovnoměrně zatěžovány, je důležité dbát na správné držení těla. Pokud tomu tak není, po čase může dojít ke svalové nerovnováze (dysbalanci), kdy se některé svaly stávají přetíženými a mohou se zkracovat, nebo naopak ochabují a jsou oslabené. Tyto důsledky nesprávného držení těla se po čase projeví jako bolesti zad.

Onemocnění páteře

Často se setkáváme s tzv. kulatými zády, kdy ochabují mezilopatkové svaly a na druhé straně dochází ke zkrácení prsních svalů. Nadměrné prohnutí v bederní páteři pak zase způsobí přetížení až zkrácení zádových svalů a naopak oslabení svalů břišních. Na to by si měly dát pozor například ženy, které rády nosí vysoké podpatky. Dlouhodobé přetěžování pohybového aparátu při jednostranné zátěži může působit na páteř natolik nepříznivě, že může dojít až k vybočení páteře do strany – skolióze.

Správné držení těla

Není možné myslet na správné držení těla po celý den, důležité ale je si uvědomit, kolik času trávíme v nesprávných pozicích, a udělat vše pro to, abychom si vytvořili při každodenních činnostech co nejpříznivější podmínky, ať už při práci, sportu nebo třeba ve spánku. Pro správné držení těla je také velice důležitá pravidelná pohybová aktivita, a to ve smyslu prevence ochabnutí zádových svalů. Důsledkem toho mohou být tzv. plochá záda, kdy páteř postrádá charakteristická zakřivení.

Rehabilitační centrum TeamPrevent-Santé

Pokud již bolesti nastanou, je vhodné vyhledat fyzioterapeuta, který pomůže prostřednictvím tzv. kineziologického rozboru najít příčinu vzniklých obtíží, vysvětlí, jak má správné držení těla vypadat, a doporučí následnou individuální terapii každému klientovi přímo na míru. Naučí vhodné cviky, které klient může snadno provádět i doma nebo v kanceláři. K dispozici má každý fyzioterapeut řadu cvičebních pomůcek pro zpestření jednotlivých lekcí. Může využít například velké či malé míče, různé balanční plochy, které se využívají pro cvičení stabilizace trupu nebo kloubů, propriomed, posilovací gumy typu theraband apod. Celá terapie může být doplněna například o magnetoterapii, elektroléčbu, ultrazvukovou terapii, aplikaci kinesiotapu a někdy přijde vhod také příjemné nahřátí soluxem pro uvolnění svalů a jiných měkkých tkání.

Autor textu: Bc. Lucie Součková