Světový den hepatitidy

Zveřejněno 28/07/2017

Již osmým rokem je letos 28. července vyhlášen Světový den hepatitidy. Tento den oficiálně stanovila WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 2010 proto, aby bylo zvýšeno povědomí lidí o virových hepatitidách, zejména pak co se týče prevence onemocnění. Zároveň je cílem také poukázat na zbytečnost vysokého výskytu nemoci a úmrtí, kterých je v současnosti cca 1,5 miliónu ročně.

Hepatitida je zánětlivé onemocnění jater, setkat se ale můžete i s termínem žloutenka. Toto označení vychází ze žlutého zabarvení kůže, které je doprovodným příznakem onemocnění. Rozlišujeme hned několik typů hepatitidy, označovány jsou písmeny abecedy a mezi ty nejčastější patří hepatitida A, B a C. Hepatitida A, běžně známá jako „nemoc špinavých rukou“, je v České republice poměrně velkým problémem, ve světě pak dominují typy B a C. Původcem je virus hepatitidy A, B nebo C (HAV, HBV, HCV).

U žloutenky typu A je cesta přenosu zřejmá již z názvu – přenáší se díky nedostatečné hygieně či nedostatečnému tepelnému zpracování potravin, dále pak přímým kontaktem s infikovanou osobou. U žloutenky typu B je zdrojem onemocnění infikovaný člověk, cesta přenosu je zejména krví, ale také při nechráněném pohlavním styku či z infikované matky na dítě. A pozor – k infekci stačí i minimální množství krve při kontaktu s poraněnou kůží, např. při tetování, piercingu, injekcích… Žloutenka typu C se přenáší rovněž krví, je nejčastějším problémem injekčních uživatelů drog, ale v méně vyspělých zemích může dojít k přenosu i ve zdravotnickém zařízení.

Prevence

Zásadní roli v boji proti onemocnění hepatitidou hraje očkování. To je v současnosti možné proti typu A a B, na typ C dosud žádná vakcína neexistuje. V České republice probíhá plošné očkování kojenců proti hepatitidě B už od r. 2001, proti hepatitidě A je možné zakoupit očkovací látku jak pro dospělé, tak pro děti.

V TeamPrevent-Santé očkujeme všemi dostupnými vakcínami, více informací vám poskytne naše CallCentrum či ošetřující lékař.

Autor textu: MUDr. Petra Pelikánová