Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Zveřejněno 20/11/2017

Chronická obstrukční plicní nemoc, často označovaná zkratkou CHOPN, je v populaci poměrně častá, jen v České republice na ni ročně zemře kolem 1700 lidí. Charakterisitka nemoci vychází z jejího názvu, jedná se tedy o obstrukci neboli ucpávání průdušek a jejich zužování.

PŘÍČINY

Nejčastější příčinou nemoci je samozřejmě kouření, a to až v 70% –  tabákový kouř působí zánět dýchacích cest a vznik potíží, zmíněné zúžení průdušek a zánik plicní tkáně. A pozor, škodí nejen cigarety, ale také doutníky, dýmky, nebo dokonce vodní dýmky a rizikové je zakouřené prostředí i pro nekuřáky.

Mezi další příčiny vzniku nemoci můžeme zařadit prach a znečištěné venkovní ovzduší, průmyslové škodliviny, opakované infekce dýchacích cest a samožejmě genetické faktory.

PROJEVY

Pokud kouříte nebo vdechujete škodliviny, pak dochází k dráždění sliznice dýchacích cest, stěny se ztlušťují, a tím se zužuje jejich průsvit, tvoří se více buněk produkujících hlen. Nedílnou součástí nemoci pak bývá také emfyzém neboli plicní rozedma. Škodliviny totiž v plicních sklípcích způsobí místní aktivaci imunitního systému a vylučování agresivních látek bílými krvinkami, vzniká oxidační stres a začínají se odbourávat stěny plicních sklípků. Vznikají velké vaky plné vzduchu.

A jaké jsou tedy vlastní projevy CHOPN? Samozřejmě vlhký kašel s vykašláváním hlenů, dále dušnost, zpočátku jen při námaze, vlivem hromadění hlenů v dýchacích cestách vznikají časté záněty plic, vázne výměna kyslíku a kysličníku uhličitého v plicích. A bohužel, přestože je CHOPN onemocnění plic, ovlivňuje i další orgány jako např. srdce.

PREVENCE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Základní klinické vyšetření a funkční vyšetření plic – spirometrii – v rámci prvotní diagnostiky zajistí naši lékaři, následná zpřesňující vyšetření, např. rentgen plic nebo vyšetření krevních plynů z kapky krve zajistí příslušní odborní lékaři, ke kterým naše klienty doporučíme. Součástí léčby jsou pak antibiotika, protizánětlivé léky, léky usnadňující odkašlávání (mukolytika), vhodná je také dechová rehabilitace a někdy je nezbytná terapie kyslíkem.

Na prvním místě je však určitě lépe myslet na prevenci – tedy přestat kouřit a při práci se škodlivinami používat ochranné pomůcky.

Autor textu: MUDr. Luděk Pelikán, MBA