Světový den boje proti rakovině

Zveřejněno 04/02/2017

Pojem rakovina nebo též nádorové onemocnění označuje skupinu chorob, jejichž společným rysem je to, že některá skupina vlastních buněk organismu začne relativně samovolně a nekontrolovatelně růst. Za normálních okolností jsou buňky schopny nežádoucí bujení rozpoznat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit buněčnou smrtí, v případě rakoviny k tomu však nedojde. Toto bujení může být neškodné (např. bradavice), ale v některých případech bývá i fatální (např. některé nádory krve – leukemie). Obvykle se považuje za projev zhoubnosti (malignity) to, že nádor roste do okolí a je schopen se rozsévat po těle a zakládat vzdálená ložiska, tzv. metastázy.

Příčiny

Mnohá z nádorových onemocnění mají jednoznačně genetický podklad, který se projevuje jako předpoklad k určitému typu nádoru. Tento předpoklad se nemusí v životě projevit, nicméně se tak často stává. Dochází k tomu zejména v situaci, kdy se přidají některé další rizikové faktory jako špatná výživa a životospráva, kouření a obezita. Ty jsou také obecně nejčastější ovlivnitelnou příčinou nádorového onemocnění. U dospělých se tak vyskytuje nejčastěji melanom a nádory tlustého střeva, plic, prsu a prostaty, zatímco u dětí převažují nádory mozku a leukemie, podmíněné dědičností.

Příznaky rakoviny

Příznaky místní – nádory, které rostou na typickém místě, působí obtíže, které jsou pro toto místo charakteristické. To je dáno tím, jak nádor svým růstem poškozuje a ovlivňuje orgány a tkáně ve své blízkosti.
• krev ve stolici, obtíže s vyprazdňováním, nadměrná plynatost – nádory střev
• poruchy polykání – nádory krku a jícnu
• kašel, vykašlávání krve – nádory plic a dýchacích cest
• krev v moči – nádory ledvin, močového měchýře a močových cest, prostaty
• bolesti hlavy, poruchy vidění – nádory mozku
• bolest prsu, kožní změny, hmatná bulka – nádory prsu
• krvácení z pochvy – nádory pochvy, dělohy

Příznaky celkové – zejména v pokročilých fázích choroby nádory oslabují svým růstem organismus, a působí tak celému tělu obtíže. Ty bývají shodné pro většinu nádorových onemocnění.
• unavenost
• malátnost
• nechutenství
• větší úbytek na váze
• noční pocení
• celkové oslabení organismu

Příznaky způsobené uvolňováním určitých látek – někdy buňky, z nichž je nádor složen, mohou vylučovat látky, které ovlivňují děje jinde v organismu.
Každé nádorové onemocnění má svou škálu specifických příznaků. Podle přítomnosti některých příznaků lze také hodnotit pokročilost choroby a případně naději na vyléčení.

Prevence

V rámci prvotní prevence je důležité omezit co nejvíce rizikové faktory (nadměrné slunění, kouření, stres), zaměřit se na výživu, zdravý životní styl, vyčlenit rizikové potraviny (alkohol, fastfood, nezdravé tuky, příliš mnoho soli, uzeniny, smažená jídla a nežádoucí přídavky v potravinách). Naopak je vhodné zařadit do běžného denního režimu dostatek pohybu a spánku.
Z hlediska prognózy onemocnění je důležité zejména včasné rozpoznání a záchyt rakoviny. A právě na prevenci klademe v našem zdravotnickém zařízení důraz a svým klientům nabízíme celou řadu preventivních programů a screeningů se zaměřením na civilizační choroby. Mezi tato vyšetření patří např. prevence melanomu, preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt případných nádorových změn hrtanu, komplexní prohlídka pro muže „STK pro chlapy“, kde se mimo jiné zaměřujeme na karcinom mužských pohlavních orgánů, pro ženy prevenci rakoviny děložního hrdla na gynekologii, mammologické vyšetření prsů či edukaci v samovyšetření prsu.

Autor textu: MUDr. Iveta Křížová