Očkování proti žloutence

Zveřejněno 12/08/2016

Vzhledem k šířící se žloutence typu A, takzvané nemoci špinavých rukou, která se v současné době vyskytuje na jižní Moravě, nabízíme očkování proti této nemoci.

Infekční žloutenka – virová hepatitida je virová infekce jater. Nemoc postihuje především děti a mladé lidi. V České republice byla v roce 2008 epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále cirkuluje v populaci. Žloutenka typu A se vyskytuje na celém světě i v průmyslově vyspělých zemích a riziko je vyšší v zemích s nižším hygienickým standardem.

Zdroj nákazy
Zdrojem nákazy jsou lidé v inkubační době – nemocný člověk s viditelným nebo skrytým onemocněním. Onemocnění se šíří nejvíce tzv. fekálně-orální cestou, znečistěnýma rukama, kontaminovanou vodou, zeleninou a potravinami. Ohroženi jsou především cestovatelé konzumující potraviny studené kuchyně, upravované na ulici, nebo při pití nebalené vody, anebo cestovatelé žijící v úzkém styku s místním obyvatelstvem v rozvojových zemích. Rizikové potraviny jsou saláty ze syrové zeleniny, neloupané ovoce, nedostatečně tepelně upravení mořští živočichové, maso – zvláště kuřecí. Importovaná onemocnění mohou být zdrojem nákazy dalších osob.

Projevy nemoci
Onemocnění žloutenkou se v první fázi projevuje chřipkovými příznaky, jako je teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost. Mohou se vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. V další fázi nemoci dojde ke zhoršení potíží, kdy má pacient tmavou moč a světlou stolici a někdy svědění kůže. Příznaky v některých případech nemusí být přítomny a nemocného přivádí k lékaři až žluté zbarvení kůže a bělma oka. U 10% pacientů může dojít ke komplikovanému průběhu onemocnění. Následná rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Existují i bezpříznakové formy infekce, kdy se nemocný pohybuje v populaci a nepozorovaně přenáší virus na další osoby.

Ochrana a prevence
Preventivní opatření zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu o dodržování hygienických zásad. Důraz musí být kladen na konzumaci nezávadné pitné vody a potravin. Nezastupitelnou preventivní roli hraje očkování, které je doporučeno nejen při cestování, ale i pro tuzemsko.

Nabídka očkování:
Cena 1 očkovací látky včetně aplikace: 1.400,- Kč bez DPH

Očkovací schéma – 2 dávky:
První dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá za 6 až 12 měsíců

Po aplikaci první dávky vakcíny se objevují protilátky proti viru hepatitidy A u více než 80% očkovaných po  dvou týdnech a u 99% očkovaných po 1 měsíci od aplikace 1. dávky vakcíny.  Očkuje se dvěma dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá za 6 až 12 měsíců.

Místo očkování:
Celá ČR v kmenových či smluvních zdravotnických zařízeních Santé s.r.o. a TeamPrevent- PREPO, s.r.o.