Mezinárodní den boje proti drogám

Zveřejněno 16/06/2016

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám 26.6. jsme pro vás připravili nový produkt:
Preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt případných nádorových změn hrtanu

KOUŘENÍ OD HISTORIE PO SOUČASNOST

Trocha historie
Původně byl tabák součástí náboženských obřadů a bojových rituálů, první rozvoj kouření nastal po návratu Kryštofa Kolumba z Ameriky a objevení se tabáku v Evropě. Kouření se zprvu využívalo k léčebným účelům – například při bolení zubů či migréně. Zlom v rozvoji kouření pak nastal na konci 19. století, kdy bylo kouření považováno za určitou společenskou prestiž a kdy byly do ulic zavedeny automaty na cigarety. Prodej cigaret byl výnosným obchodem, a tabák se tak stal přístupnějším. K rozšíření tabáku vedl i volný příděl cigaret vojákům v obou světových válkách.

Vliv kouření na lidský organismus
Kouření negativně ovlivňuje lidské zdraví. Významně se podílí na vzniku mnoha nemocí, nebo je dokonce přímo zapříčiňuje.
V oblasti dutiny ústní zhoršuje zdraví a vzhled zubů, vede k chronickým zánětům sliznic v ústech a může se při dlouhodobém působení podílet na vzniku nádorů jazyka a krčních mandlí. V oblasti krku pak bývají časté záněty v oblasti hlasivek a ve zvýšené míře je u kuřáků diagnostikován nádor hrtanu.
V zažívacím traktu dochází v oblasti žaludku ke zvýšenému vylučování žaludeční kyseliny a ke vzniku chronických změn v oblasti sliznic, což bývá provázeno zhoršeným trávením, možným vznikem vředové nemoci žaludku a dvanácterníku a možnými nádorovými změnami nejen v žaludku, ale i v oblasti tlustého střeva a slinivky břišní.
Snad nejvíce škodlivých účinků se projevuje v oblasti dýchacího systému. Již zmiňované změny v oblasti hrtanu, dále chronické záněty průdušek a plic. Tyto vleklé stavy vedou k rozvoji chronické nemoci, projevující se trvalým kašlem, zhoršením fyzické výkonnosti a dechové nedostatečnosti. U kuřáků je významně vyšší procento nádorů průdušek a plic.
V oblasti srdečně – cévního systému dochází k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy (kornatění cév) s četnými projevy: cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, arytmie.
Další škodlivé účinky kouření se projevují i na vzniku předčasné hluchoty, šedého zákalu, poruch potence a plodnosti (muži), menstruační potíže či neplodnost (ženy) a v oblasti kůže k předčasnému stárnutí a zhoršenému hojení ran.
V neposlední řadě je nutné zmínit negativní vliv kouření u těhotných žen s možným rozvojem vad plodu nebo jeho neprospívání před i po narození.

Kouření omamných a psychotropních látek
Samostatnou kapitolu dále představuje kouření omamných a psychotropních látek – nejčastěji marihuany a hašiše.
Tyto drogy patří mezi halucinogeny a vyvolávají změnu vnímání reality. Kouření marihuany s sebou nese podobné riziko jako kouření cigaret, ale obsah škodlivých látek je výrazně vyšší (až pětinásobný). Dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti a ztrátě motivace k běžným aktivitám. U mužů dlouhodobé kouření marihuany zhoršuje potenci.

Léčba kouření
Pro úspěšnou léčbu je prvním předpokladem vůle a chuť se kouření zbavit. Existuje řada poraden a center pro odvykání kouření, pomoci mohou také náhražky s obsahem nikotinu (žvýkačky, náplasti). Je možné navštívit i specializovaná centra, kde jsou součástí týmu lékaři. Ti mohou předepsat také farmakologickou léčbu pro podporu při odvykání kouření.

Prevence v Santé
V naší ORL ambulanci vám zkušený lékař v rámci prohlídky Preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt případných nádorových změn hrtanu provede vyšetření měkkých tkání dutiny ústní zaměřené na včasné rozpoznání případných nádorových změn.