Konference pro praktické lékaře

Zveřejněno 09/02/2016

Ve dnech 5. a 6. 2. 2016 se v Brně konala I. Praktická konference pro praktické lékaře, která se zaměřovala především na témata posudkového lékařství, pracovnělékařské služby, ale i na problematiku práva a etiky. Jednou z přednášejících byla i MUDr. Markéta Petrovová, PhD., která je garantkou pracovnělékařských služeb v naší společnosti. Její prezentace se týkala právě pracovnělékařské problematiky v ordinaci praktického lékaře, upozornila zejména na novinky v legislativě. MUDr. Petrovová dále vedla s lékaři cílenou diskuzi o úskalí posuzování zdravotní způsobilosti v ordinaci praktického lékaře. V závěru byl prostor pro řešení otázek týkajících se kategorizace prací, hodnocení rizik, výpisů ze zdravotní dokumentace, dohledu na pracovišti a kurzu první pomoci, náležitostí žádostí a posudků apod.

Na reportáž České televize ze sjezdu lékařů v Brně se můžete podívat zde.