Cena života

Zveřejněno 13/06/2017

Se společností Deichmann-obuv, s.r.o. spolupracujeme už mnoho let, a to v oblasti pracovnělékařských služeb. Součástí jejich poskytování je z naší strany kromě dalších i školení první pomoci, které odborní specialisté z TeamPrevent-Santé pravidelně pořádají na pracovištích Deichmann v rámci celé České republiky. Tato školení jsou pravidelná a setkávají se s velkým ohlasem a podporou.

Děkujeme společnosti Deichmann, že nám poskytla tento dopis, který napsala svým kolegům v reakci na nastalou životní situaci paní Simona Landová. I díky takovým případům vidíme, že naše práce má smysl.

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych se s vámi podělila o jednu poměrně závažnou osobní zkušenost.

Loňského roku jsem se zúčastnila školení první pomoci, které naše firma Deichmann pořádá ve spolupráci se společností TeamPrevent-Santé. Školení, o kterém si člověk řekne: „Je dobré to znát, ale v životě to nepoužiji.” Jak hluboce se člověk může mýlit. I já sama jsem se o tom přesvědčila.

Před několika dny jsem zcela náhodou našla svého syna v bezvědomí, životní funkce selhaly. Hlavou mi hned blesklo, co mám dělat.

Díky tomuto školení, které bylo provázeno praktickou zkouškou na panně, jsem syna položila na záda, zaklonila hlavu a začala provádět masáž srdce a umělé dýchání. Podařilo se mi tak navrátit syna do života včas, ještě před příjezdem lékaře.

Chtěla bych proto alespoň touto cestou poděkovat personálně-mzdovému oddělení Deichmann a lektorce Lucii Landové z TeamPrevent-Santé, která nás školila, že se mi díky novým vědomostem podařilo syna zachránit.

Veliké díky za toto a podobná školení, které mají v normálním životě smysl.

Simona Landová
Deichmann