25.9. Světový den srdce

Zveřejněno 25/09/2016

Srdečně-cévní systém
Kardiovaskulární (srdečně-cévní) systém je tvořen dvěma oddíly: centrálním (srdce) a periferním (krevní cévy). Jejich úkolem je zásobovat tkáně kyslíkem, živinami a hormony v souladu s tkáňovými potřebami a odvádět odpadní produkty látkové přeměny z tkání. Kardiovaskulární systém se také podílí na udržování tělesné teploty. Neplní-li tedy tento systém některou z uvedených funkcí, objevuje se oběhová nedostatečnost.
V České republice patří srdečně-cévní onemocnění mezi časté příčiny úmrtí, dokonce způsobuje více než 58% všech úmrtí. Postihuje muže i ženy, často v nejproduktivnějším věku. Vzhledem k tomu, že tato onemocnění jsou v časných fázích bez zjevných příznaků – jednoduše nebolí, jsou veřejnosti více známy až závažné stavy, jako je např. angina pectoris, srdeční infarkt, ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda.  Jejich vznik a vývoj lze však u mnoha pacientů výrazně ovlivnit změnou životosprávy, aktivním přístupem k životu a omezením rizikových faktorů.

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří:

  • zvýšená hladina LDL-cholesterolu v krvi
  • zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi
  • snížená hladina HDL-cholesterolu v krvi
  • vysoký krevní tlak
  • diabetes mellitus 2. i 1. typu (cukrovka)
  • zvýšená hladina kyseliny močové
  • kouření
  • obezita
  • nedostatek pohybu

Neinvazivní vyšetření cév – ABI
V našem zdravotnickém zařízení svým klientům nabízíme možnost neinvazivního vyšetření cév – ABI index. Jde o zcela bezbolestné vyšetření, kdy se současně měří krevní tlak na všech čtyřech končetinách najednou. ABI má významnou výpovědní hodnotu v předpovědi nebezpečí ischemické choroby dolních končetin, dále  infarktu, mozkových příhod a smrti. Výhodou tohoto měření je také to, že jeho výsledek je k dispozici během několika minut.
Disponujeme verzí přístroje, který je schopen zjistit také pulsní vlny, tedy tlakový a objemový puls, který se šíří cévním systémem a vypovídá o stavu kardiovaskulárního systému klienta. Rychlost pulsní vlny závisí na elasticitě cév, na poměru mezi tloušťku stěny a jejím poloměrem. Rychlost je tím větší, čím je céva měně elastická a čím je poměr mezi tloušťkou stěny a jejím poloměrem větší.
Vyšetření je vhodné zejména pro kuřáky, kteří bývají velmi často –  díky svému zlozvyku –  postiženi ischemickou chorobou dolních končetin (kornatění tepen dolních končetin).

Autor textu: MUDr. Miluše Vostradovská