Široké spektrum služeb

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má důležitý hospodářský význam, protože řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s vytvářením příznivých pracovních podmínek a pracovních vztahů přináší optimalizaci pracovního procesu a pozitivní ekonomický efekt. Snižuje ztráty, zvyšuje produktivitu, efektivnost a kvalitu práce – znamená prosperitu společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci má též důležitý humánní aspekt. Reprezentuje společenskou a kulturní úroveň zaměstnavatele, čímž si zaměstnavatel v konečném důsledku vytváří svou IMAGE na trhu.

Požární ochrana je nezbytnou součásti života a tedy i moderního řízení společností. Požadavky národní legislativy se musí odrazit také v požadavcích nadnárodních společností, jejich vlastníků nebo jejich pojistitelů. Vysoká úroveň požární ochrany znamená vysokou úroveň ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí.

Zvyšování povědomí zaměstnanců o požární ochraně vede jak ke snížení nebezpečí vzniku požáru, tak k účinnému a rychlému zásahu při požáru. Kvalitní péče o technická zařízení, jako součást požární prevence, přináší další jistotu snižování rizik. Celý systém pak završuje interní kontrola stavu směřující nejen k odhalení možných nedostatků v zabezpečení požární ochrany, ale dává možnost zaměřit se na konkrétní oblasti a ty dále rozvíjet.

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Vstupní a periodické školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Identifikace nebezpečí a ohrožení, zpracování analýzy rizik a jejich posouzení včetně návrhu bezpečnostních opatření
 • Audity BOZP
 • Preventivní bezpečnostní prověrky pracovišť
 • Zpracování povinné dokumentace BOZP
 • Vyšetřování pracovních úrazů
 • Zpracování havarijních plánů
 • Zpracování projektů bezpečnostního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Poradenství BOZP (asistenční služba BOZP bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti požární ochrany:

 • Vstupní a periodické školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a požárních preventistů
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti, zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí včetně návrhu organizace zabezpečení požární ochrany
 • Audity PO
 • Preventivní požární prohlídky pracovišť
 • Zpracování povinné dokumentace PO
 • Návrh zabezpečení činností s nebezpečím vzniku požáru
 • Organizace cvičných požárních poplachů
 • Zpracování projektů požárního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Poradenství PO (asistenční služba PO bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

Více informací vám poskytne:

 • Gražina Maierová, DiS., tel: +420 221 970 626, mobil: +420 602 652 819, e-mail

CallCentrum   212 12 12 12

nebo callcentrum@teamprevent.cz

pro objednání k lékaři
pro konzultaci výsledků vyšetření
pro změnu termínu návštěvy

Novinky

No thumbnail available

Ambulance pro registrované klienty

Objednávání registrovaných klientů k praktickému lékaři a na gynekologii s platností od 15. 10. 2018[více...]
David Drahonínský - zlato a stříbro z ME v paralukostřelbě v Plzni

David Drahonínský - zlato a stříbro z ME v paralukostřelbě v Plzni

Obhájce evropského titulu v paralukostřelbě David Drahonínský sice zlato v Plzni přenechal tureckému[více...]
Čtvrtletník TPS: Jaro 2018

Čtvrtletník TPS: Jaro 2018

Jaro je už v plném proudu, vše se zelená a my věříme, že vás toto období nabíjí energií. Pro inspira[více...]
Čtvrtletník TPS: Zima 2017

Čtvrtletník TPS: Zima 2017

Představujeme vám zimní vydání našeho čtvrtletníku, kde se dozvíte, co v tomto období nejvíce ohrožu[více...]
Dárkové poukázky

Dárkové poukázky

Hledáte na poslední chvíli inspiraci na vánoční dárky pro své blízké? Vyberte si z naší speciální ed[více...]
Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

Chronická obstrukční plicní nemoc, často označovaná zkratkou CHOPN, je v populaci poměrně častá, jen[více...]
Čtvrtletník TPS: Podzim 2017

Čtvrtletník TPS: Podzim 2017

Podzim o sobě už dává naplno vědět. Slunečné dny babího léta nám umožňují kochat se pestrobarevnými [více...]