Široké spektrum služeb

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má důležitý hospodářský význam, protože řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s vytvářením příznivých pracovních podmínek a pracovních vztahů přináší optimalizaci pracovního procesu a pozitivní ekonomický efekt. Snižuje ztráty, zvyšuje produktivitu, efektivnost a kvalitu práce – znamená prosperitu společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci má též důležitý humánní aspekt. Reprezentuje společenskou a kulturní úroveň zaměstnavatele, čímž si zaměstnavatel v konečném důsledku vytváří svou IMAGE na trhu.

Požární ochrana je nezbytnou součásti života a tedy i moderního řízení společností. Požadavky národní legislativy se musí odrazit také v požadavcích nadnárodních společností, jejich vlastníků nebo jejich pojistitelů. Vysoká úroveň požární ochrany znamená vysokou úroveň ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí.

Zvyšování povědomí zaměstnanců o požární ochraně vede jak ke snížení nebezpečí vzniku požáru, tak k účinnému a rychlému zásahu při požáru. Kvalitní péče o technická zařízení, jako součást požární prevence, přináší další jistotu snižování rizik. Celý systém pak završuje interní kontrola stavu směřující nejen k odhalení možných nedostatků v zabezpečení požární ochrany, ale dává možnost zaměřit se na konkrétní oblasti a ty dále rozvíjet.

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Vstupní a periodické školení BOZP pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Identifikace nebezpečí a ohrožení, zpracování analýzy rizik a jejich posouzení včetně návrhu bezpečnostních opatření
 • Audity BOZP
 • Preventivní bezpečnostní prověrky pracovišť
 • Zpracování povinné dokumentace BOZP
 • Vyšetřování pracovních úrazů
 • Zpracování havarijních plánů
 • Zpracování projektů bezpečnostního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Poradenství BOZP (asistenční služba BOZP bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

Služby TeamPrevent-Santé, s.r.o. v oblasti požární ochrany:

 • Vstupní a periodické školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a požárních preventistů
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti, zařazení činností do kategorií dle požárního nebezpečí včetně návrhu organizace zabezpečení požární ochrany
 • Audity PO
 • Preventivní požární prohlídky pracovišť
 • Zpracování povinné dokumentace PO
 • Návrh zabezpečení činností s nebezpečím vzniku požáru
 • Organizace cvičných požárních poplachů
 • Zpracování projektů požárního značení pracoviště
 • Sledování lhůt školení, revizí a kontrol technických zařízení
 • Poradenství PO (asistenční služba PO bezplatně pro klienty společnosti TeamPrevent-Santé, s.r.o.)

Více informací vám poskytne:

 • Gražina Maierová, DiS., tel: +420 221 970 626, mobil: +420 602 652 819, e-mail

CallCentrum   212 12 12 12

nebo callcentrum@teamprevent.cz

pro objednání k lékaři
pro konzultaci výsledků vyšetření
pro změnu termínu návštěvy

Novinky

David Drahonínský opět triumfoval

David Drahonínský opět triumfoval

David Drahonínský, náš dlouholetý klient a světový šampion v paralukostřelbě, se zúčastnil další svě[více...]
Světový den hepatitidy

Světový den hepatitidy

Již osmým rokem je letos 28. července vyhlášen Světový den hepatitidy. Tento den oficiálně stanovila[více...]
Čtvrtletník TPS: Léto 2017

Čtvrtletník TPS: Léto 2017

S příchodem léta je tu i nové vydání našeho čtvrtletníku. Najdete v něm nejen tipy, jak si užít dovo[více...]
Zdravotnický běh

Zdravotnický běh

Všichni v TeamPrevent-Santé se snažíme jít příkladem ve zdravém životním stylu a aktivním způsobu ži[více...]
Cena života

Cena života

Se společností Deichmann-obuv, s.r.o. spolupracujeme už mnoho let, a to v oblasti pracovnělékařských[více...]
Čtvrtletník TPS: Jaro 2017

Čtvrtletník TPS: Jaro 2017

Rádi bychom vám představili náš nový čtvrtletník, na který se můžete od nynějška těšit vždy na jař[více...]
Světový den zvýšení povědomí o autismu

Světový den zvýšení povědomí o autismu

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou vadu něk[více...]